Menu Zamknij

Nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/25

Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice
Uprzejmie informujemy, że od 19 lutego 2024 roku trwa nabór uczniów do klasy I, przypominamy o obowiązku zapisania dziecka 7- letniego do szkoły (ur. w 2017 r.).
Zgodnie z wolą rodziców dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 roku), mogą rozpocząć naukę, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Karty zgłoszenia do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025 dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja do klas pierwszych” lub w przedsionku szkoły
przy ul. Jedności 35 lub ul. Przedwiośnie 2 w godzinach 7:00-19:00. Po wypełnieniu dokumentów można je zeskanować i przesłać na e-mail szkoły (sekretariat@zso14.gliwice.eu) lub złożyć w sekretariacie szkoły w budynku przy
ul. Przedwiośnie 2, w godz. 06.15 – 15.00 lub w sekretariacie szkoły przy ulicy Jedności 35 w godz. 08.00 – 12.30. Po weryfikacji dokumentów pracownik szkoły skontaktuje się z Państwem telefonicznie, tylko w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub wprowadzenia poprawek.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie zdjęcia dziecka potrzebnego do wyrobienia legitymacji szkolnej.

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025 dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpocznie się z dniem 17 maja 2024 r.

Skip to content