Menu Zamknij

Obiady

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

  • Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki
    osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
  • Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
  • Nadzór nad uczniami w stołówce sprawują nauczyciele dyżurujący.
  • Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

ABONAMENT ZA MIESIĄC

Po dokonaniu płatności dziecku zostaną wydane obiady w dniu następnym po zaksięgowaniu środków na  koncie ZSO nr 14 w Gliwicach.

Wpłynięcie środków na konto placówki ZSO nr 14 po 5.03.24 r. potraktowane zostanie jako wpłata po terminie i nie będzie  zaliczana na poczet następnego miesiąca lecz zwracana na konto wpłacającego.


Nazwa Placówki i nr konta na które wpłacamy pieniądze za obiady:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14
Millenium Bank S.A – 94 1160 2202 0000 0005 0859 2422
W tytule podając: imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły, klasę i jakiego okresu dotyczy


Skip to content