Menu Zamknij

Świetlica

Informujemy, że w tym roku świetlica szkolna będzie działała w godz. 6.45. – 8.5011.30 – 16.15

Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy szkolnej: 

  • mgr Magdalena Czop – Niewolik
  • mgr Anna Maciejewska

Informacja dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka
do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

KARTA ZGŁOSZEŃ

  1. Od 22 czerwca 2023 roku do 10 września 2023 roku rodzice lub prawni opiekunowie mogą składać kartę zgłoszenia o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024.
  2. Przypominamy o obowiązku ponownego zapisania dziecka na świetlicę (informacja dla rodziców dzieci, które będą chodzić do klasy 2 i klasy 3).
  3. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy złożyć do Sekretariatu Szkoły.

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI

  1. Poprawnie wypełniona karta zgłoszenia.
  2. Dzieci z klas 1-3.
Skip to content