Menu Zamknij

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w składzie:

  • Przewodniczący Rady Rodziców – Sławomir Gruszka
  • Z-ca – Patrycja Sobala Qasem
  • Skarbnik – Dagmara Pietrasińska
  • Sekretarz – Agnieszka Kuś
  • Członek Prezydium – Paweł Pitas

Komisja Rewizyjna

  • Sylwia Kowal 
  • Agnieszka Aleksander
  • Sebastian Makowski

Konto bankowe: 79 1050 1298 1000 0097 9314 0444

Informujemy, że została ustalona wysokość składki, z której dochód jest przeznaczony na działania dotyczące uczniów. Wysokość składki wynosi 50 zł na pierwsze dziecko, 25 zł na drugie dziecko i 10 zł na kolejne dzieci. W latach poprzednich z tej kwoty kupowano m.in. nagrody w konkursach, słodycze oraz dofinansowywano wiele inicjatyw, w których udział brali uczniowie. Zachęcamy wszystkich rodziców do wpłat na konto. Dzięki temu Rada Rodziców będzie mogła przeznaczyć więcej środków dla naszych dzieci. Jednocześnie przypominamy, iż składka jest dobrowolna i każda wpłata (także w innej wysokości) jest mile widziana.

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek kwestie do Rady Rodziców prosimy o kontakt z przewodniczącym pod numerem 608 314 571

Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy.

– jeżeli skarbnik wpłaca od klasy to z dopiskiem: klasa,

– w sekretariacie – tylko skarbnik klasy.

Skip to content