Menu Zamknij

Rekrutacja

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Zgodnie z art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. Informujemy, że od 19 lutego 2024 roku trwa nabór uczniów do klasy I, przypominamy o obowiązku zapisania dziecka 7- letniego do szkoły (ur. w 2017 r.).

Zgodnie z wolą rodziców dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 roku), mogą rozpocząć naukę, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. (Opinia może być wystawiona tylko przez państwową Poradnię Psychologiczno – Pedagoiczną).

Lista ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 14:

Dzionkarzy, Gankowa, Jana Kasprowicza nr 39 i 41, Jedności, Jesienna, Karola Goduli, Młodego Górnika, Młodopolska, Młodzieżowa, Na Filarze, Pogodna, Poznańska (od 1 do 30), Przedwiośnie, Przyszłości, Sołtysia, Stefana Żeromskiego, św. Michała, Tylna, Wielicka, Wiślana, Władysława Sikorskiego (nr parzyste wszystkie,  nieparzyste od 1 do 25), Wschodnia.

Dokumenty dla rodziców dzieci chcących złożyć zgłoszenie potwierdzające rozpoczęcie od 1 września 2024 r. nauki w naszej szkole:

Po wypełnieniu dokumentów można je zeskanować i przesłać na e-mail szkoły sekretariat@zso14.gliwice.eu lub złożyć w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Przedwiośnie 2, w godz. 06.15 – 15.00 lub w sekretariacie szkoły przy ul. Jedności 35 w godz. 08.00 – 12.30. Po weryfikacji dokumentów pracownik szkoły skontaktuje się z Państwem telefonicznie, tylko w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub wprowadzenia poprawek.

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025
dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Termin rozpoczęcia: 17 maja 2024 r.

Dokumenty:

Po wypełnieniu dokumentów można je zeskanować i przesłać na e-mail szkoły (sekretariat@zso14.gliwice.eu) lub złożyć w sekretariacie szkoły w budynku przy
ul. Przedwiośnie 2, w godz. 7.00 – 15.00 lub w sekretariacie szkoły przy ul. Jedności 35 w godz. 08.00 – 12.30.  Po weryfikacji dokumentów pracownik szkoły skontaktuje się z Państwem telefonicznie, tylko w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub wprowadzenia poprawek.

Skip to content