Menu Zamknij

Misja Szkoły

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.”
Janusz Korczak

Jesteśmy po to, aby:

 • stwarzać uczniom optymalne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • dostarczać uczniowi różnorodną ofertę edukacyjną wspierającą jego rozwój,
 • nauczyć młodego człowieka myślenia, uczenia się, a przede wszystkim „polubienia wiedzy”,
 • pomagać odkrywać, że normy i wartości są drogą do realizacji celów, sukcesu, marzeń…
 • wyzwalać kreatywność, pomysłowość, twórczość,
 • przygotować do dorosłości, życia w społeczeństwie informacyjnym, europejskim poprzez wykorzystanie narzędzi TIK, naukę języka obcego,
 • przekazać historię, tradycje Polski i małej ojczyzny, wpajać patriotyzm,
 • włączyć aktywnie rodziców, społeczność lokalną w pracę nad rozwojem u uczniów umiejętności, a przede wszystkim komunikowania się.

Wizja Szkoły

Nauka jest jak niezmierne morze…
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz.
Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować.

Stefan Żeromski

Szkoła Podstawowa nr 14 jest szkołą bezpieczną, przyjazną, uczącą się

 • Panuje tu klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.
 • Uwzględniamy potrzeby i możliwości uczniów, rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.
 • Uczeń chce i potrafi się uczyć.
 • „Normy i wartości są kluczem do przyszłości”- to nasze hasło przewodnie.
 • Zapewniamy opiekę i pomoc. Rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów. Działamy aktywnie i skutecznie.
 • „Motywator Ucznia”, jasno określone wymagania edukacyjne, chętne zdobywanie wiedzy, działa „system uznaniowy”
 • Stosuje się tu różnorodne metody i formy nauczania, TIK – środowisko sprzyjające uczeniu się.
 • Kluczowe kompetencje są ciągle doskonalone.
 • Rozwijamy kreatywność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy.
 • Umożliwiamy osiąganie przez uczniów sukcesów w różnych dziedzinach.
 • Nasi uczniowie szanują innych, są odpowiedzialni i świadomie podejmują decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
 • Promujemy zdrowy styl życia.
 • Uczymy demokracji. Rozwijamy samorządność.
 • Uczniowie respektują prawa szkolne.
 • Mamy swoje tradycje. Pamiętamy o przeszłości. Pielęgnujemy i rozwijamy dziedzictwo kulturowe w regionie.
 • Działa wolontariat.
 • Realizujemy Europejski plan rozwoju.


Podwyższamy jakość pracy szkoły i promujemy ją

 • Sprawnie działa system komunikowania się i zarządzania, łatwość dostępu do informacji.
 • Nauczyciele podwyższają swoje kwalifikacje. Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 • Wzbogacamy ofertę edukacyjną.
 • Promujemy placówkę. Prezentujemy osiągnięcia.
 • Zapewniamy estetyczne warunki do nauki oraz coraz lepsze wyposażenie w środki dydaktyczne. Wzbogacamy bazę szkoły.
 • Analizujemy potrzeby uczniów oraz środowiska i zmiany w prawie oświatowym, dokonujemy modyfikacji koncepcji.


Działalność oparta jest na współpracy i integracji

 • Nauczyciele, rodzice i uczniowie są współgospodarzami szkoły. Odbywają się debaty.
 • Ciągle rozwijana jest współpraca z instytucjami, środowiskiem lokalnym.
Skip to content