Menu Zamknij

Współdziałanie

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości:

 • Pasowanie na przedszkolaka/starszaka,
 • Mikołaj w przedszkolu,
 • Jasełka z rodzicami
 • Dzień Rodziny,
 • zajęcia warsztatowe.

Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.
Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.
Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.
Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych:

 • zbieranie nakrętek na rzecz chorych dzieci,
 • gromadzenie karmy, puszek i rzeczy potrzebnych w schronisku dla zwierząt w ramach akcji „Pomóżmy czworonogom przetrwać zimę” na rzecz zwierząt ze schroniska w Sośnicy,
 • wspomaganie dzieci z Domów Dziecka poprzez uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”,

Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja:

 • „Sprzątanie świata”,
 • selektywna zbiórka odpadów (baterie, makulatura,
 • realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”.

W przedszkolu stosujemy różne formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • konsultacje indywidualne,
 • organizacja zajęć otwrtych dla rodziców,
 • pedagogizacja rodziców,
 • prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac dzieci),
 • wspólne uroczystości
 • angażowanie rodziców do pomocy przy organizacji uroczystości przedszkolnych,
Skip to content