Menu Zamknij

O szkole

Jedną z pierwszych szkół podstawowych, powstałych w Gliwicach po II wojnie światowej, była SP14 w Sośnicy. Mieściła się ona w budynku dawnej szkoły handlowej. Pomieszczenia te, również przed i w czasie wojny, pełniły funkcje szkoły. Była to wtedy szkoła niemiecka, w której uczono dzieci i młodzież po niemiecku.

W archiwum naszej szkoły znaleziono trzy księgi zapisu uczniów. Najstarsza z nich rejestrowała dzieci od kwietnia 1889 roku. Pierwszym uczniem był Johan Gorka urodzony w 1881 roku.
Druga księga „KATALOG KATOLISCHEN VOLKSSCHULE I zu SOSNITZA” rejestruje uczniów od 1914 roku do 1927.
Na okładce trzeciej księgi widnieje polski napis „KATALOG GŁÓWNY SZKOŁA XIV”. Napis ten wykonano prawdopodobnie później niż początkowe wpisy uczniów. Księga ta jest alfabetycznym spisem uczniów od 1928 roku do lipca 1944 roku. Szkoła była wtedy męska.

Od 26.04.1945 roku rozpoczęła się dla 330 uczniów – chłopców, nauka w szkole polskiej. Ten pierwszy rok trwał do 20.07.1945.

Pierwszym polskim nauczycielem języka polskiego i kierownikiem szkoły w latach 1945 – 48 był pan Stanisław Kosiek. Uczono wtedy wyłącznie języka polskiego. Nauka ta była konieczna, gdyż 90% dzieci i młodzieży nie władało językiem polskim.

Te pierwsze trudne lata powojenne, opisuje w kronice szkolnej pani Ludmiła Tarajowa. Była polonistką, prowadziła kółko teatralne, organizowała konkursy czytelnicze, recytatorskie. Pani Tarajowa była jedynym nauczycielem, który od 1945 roku aż do 1962 nieprzerwanie pracował w SP 14.


W roku szkolnym 1956/57, gdy kierownikiem szkoły był pan Juliusz Faryniarz, przeprowadzono reorganizację szkoły na koedukacyjną. Cześć uczniów – chłopców przeszło do SP 2, a dziewczęta z rejonu SP 14 do naszej szkoły.

W wyniku budowy osiedla Żeromskiego dzielnica Sośnica bardzo się rozrosła. Przybyło również ludności napływowej do pracy w KWK „Sośnica”, głównie młodych rodzin z dziećmi. Konieczna stała się budowa nowej szkoły.

W dniu 31.08.1972 roku odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły, której nadano imię Stefana Żeromskiego.
3 września 1973 roku do nowego budynku została przeniesiona SP 14. Upamiętnia to wydarzenie tablica pamiątkowa przy wejściu. Kierownikiem szkoły był wówczas Zbigniew Muskała, który odbierał w rąk przedstawiciela kopalni sztandar ofiarowany nowej szkole.

Skip to content